Natječaj/Oglas

logo

Br. 509/16.
29. 7. 2016.

Na temelju čl. 114. i 130. stavak 1. Zakona o srednjoj školi (Službene novine ZDK, br. 5/04, 20/07, 19/09 i 9/11), čl. 37. Pravila Franjevačke klasične gimnazije Visoko i Suglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK br. 10-38-11473-5-1/16. Školski odbor Franjevačke klasične gimnazije Visoko r a s p i s u j e

NATJEČAJ/OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. godini 2016/17.

a) Natječaj za nastavne predmete

 1. Fizika, nepuna norma za 16 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 2. Zemljopis, nepuna norma za 15 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 3. Engleski jezik, nepuna norma za 16 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 4. Matematika, puna norma, na određeno vrijeme, do povratka radnice s porodiljnog dopusta, a najduže do 15. 8. 2017.
 5. Grčki jezik, nepuna norma za 12 sati tjedno, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 6. Latinski jezik, nepuna norma za 6 sati tjedno, na određeno vrijeme,a najduže do 15. 8. 2017.
 7. Likovna umjetnost, nepuna norma za 8 sati tjedno, na određeno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, a najduže do 15. 8. 2017.

b) Oglas za upražnjena radna mjesta

 1. Noćni čuvar, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 2. Domar, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 3. Perač u đačkom domu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.
 4. Radnik na održavanju higijene u đačkom domu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, a najduže do 15. 8. 2017.

Uvjeti

Osim općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o srednjoj školi, Pravilima Franjevačke klasične gimnazije i GNPP-om.

Potrebni dokumenti

Prema Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK, objavljenima na www.zdk.ba.

Napomene

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. S prijavljenim kandidatima obavit će se razgovor dana 11. 8. 2016. u 8 sati. Prijavu s potrebnom dokumentacijom poslati poštom na adresu Gimnazije s naznakom „Prijava na natječaj/oglas“. Kanditati koji ne budu primljeni imaju obavezu u što kraćem roku osobno preuzeti dostavljene dokumente.

predsjednik Školskog odbora
fra Ivo Orlovac

Rezultati natječaja za upis u I. razred

U I. razred za šk. god. 2016/17. upisali su se sljedeći učenici i učenice:

Sjemeništarci

 1. Juro Jezerčić, Podmilačje/Jajce
 2. Ivo Živković, Tolisa/Orašje

Konviktorci i vanjski đaci

 1. Luka Batina, Visoko
 2. Darija Bojanić, Klimenta/Jajce
 3. Matej Budeš, Jajce
 4. Elena Biletić, Polje/Kreševo
 5. Semra Bukva, Veliko Čajno/Visoko
 6. Merima Bulbulušić, Breza
 7. Josipa Cvitanović, Varvara/Prozor-Rama
 8. Anastasija Đoja, Donja Zimča/Visoko
 9. Kristina Anđela Erceg, Odžak
 10. Adrijan Glavočević, Busovača
 11. Emina Hadžiosmanović, Visoko
 12. Imea Hadžić, Visoko
 13. Enida Ismić, Visoko
 14. Anđela Ivičević, Polje/Kreševo
 15. Marina Jurić, Livno
 16. Ena Kapetanović, Gojevići/Fojnica
 17. Ivana Karačić, Fojnica
 18. Adha Kargić, Topuzovo Polje/Visoko
 19. Stela Kubat, Brestovsko/Kiseljak
 20. Natalija Marčeta, Bistrica/Jajce
 21. Ana Marić, Kraljeva Sutjeska
 22. Petar Marković, Busovača
 23. Petra Marušić, Donja Zimča/Visoko
 24. Sumeja Muhanović, Topuzovo Polje/Visoko
 25. Gloria Perković, Jajce
 26. Sara Pezer, Kraljeva Sutjeska
 27. Filip Pilić, Vilić Polje/Uskoplje
 28. Valerija Prskalo, Voljice/Uskoplje
 29. Anto Samardžić, Peratovci/Jajce
 30. Marko Stojanović, Trnovača/Uskoplje
 31. Kristina Štrkalj, Vareš
 32. Iva Udovčić, Vilić Polje/Uskoplje
 33. Melisa Udovčić, Ilijaš
 34. Ines Zeko, Trnovača/Uskoplje

Još ima mjesta. Upis je otvoren do daljnjega.

Natječaj za upis

objavljuje

N a t j e č a j

za upis u I. razred u šk. god. 2016/17.

Franjevačka klasična gimnazija je otvorena za sve učenike bez obzira na spol i vjeroispovijest. Stoga pozivamo da nam se jave učenici 8. odnosno 9. razreda koji žele stupiti u Franjevačko sjemenište, kao i svi ostali koji se žele školovati na našoj Gimnaziji. Učenicima i učenicama iz udaljenih mjesta osiguravamo vrlo udoban smještaj u đačkom Konviktu.

Za upis u Gimnaziju dostaviti sljedeće dokumente:

 • Originalne svjedodžbe o uspjehu od 5. do 8/9. razreda OŠ
 • Vlastoručno napisanu molbu za upis u FKG
 • Rodni list
 • Liječničko uvjerenje

Za prijavu u Konvikt:

 • Molbu za prijem u Konvikt

Kandidati za Sjemenište dostavit će još:

 • Molbu za prijem u Sjemenište
 • Preporuku župnika o prikladnosti kandidata
 • Krsni list
 • Izjavu roditelja o suglasnosti

Upisni rok

 • Za sjemeništarce: u subotu 25. lipnja 2016. u 11 sati
 • Za vanjske đake: čim dobiju svjedodžbe OŠ, a najkasnije do 25. lipnja 2016.

fra Zvonko Miličić, ravnatelj – 061 282 086
fra Stipo Alandžak, pedagog – 063 448 117
fra Josip Mrnjavac, odgojitelj – 063 290 499