NASTAVNI PLAN

Nastava se odvija po nastavnom planu za klasične gimnazije: njemački jezik je prvi, a engleski drugi strani jezik; klasični latinski i grčki jezik izučavaju se sve četiri godine, a ostali predmeti su kao u općim gimnazijama.

 

Predmeti

Nastavni sati tjedno po razredima

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

Hrvatski jezik i književnost

4

4

4

4

Njemački jezik

3

3

3

3

Engleski jezik

2

2

2

2

Latinski jezik

3

3

3

3

Grčki jezik

3

3

3

3

Glazbena umjetnost

1

1

1

1

Likovna umjetnost

1

1

1

1

Logika

 

 

1

 

Psihologija

 

 

1

 

Filozofija

 

 

 

2

Povijest

2

2

2

2

Zemljopis

2

2

2

1

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

2

Kemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Informatika

1

1

 

 

Sociologija

 

 

 

1

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk / Religijska kultura

1

1

1

1

Ukupno tjedno:

35

35

35

35

Uz podršku predmetnih profesora učenici dodatno razvijaju svoja znanja i vještine u okviru dodatne nastave u poslijepodnevnim terminima.

U uvjetima izazvanima pandemijom koronavirusom nastava se izvodi preko platforme MS Office 365, koju nam je omogućilo resorno ministarstvo.