VIJEĆE UČENIKA

Vijeće učenika čine predstavnici svih razreda i odjeljenja, a predsjednica je Elena Miketa, III. r. 

Zadaci Vijeća učenika:

  • aktivno sudjeluje u raznim oblicima rada u Gimnaziji
  • slobodno izražava svoje mišljenje i daje prijedloge ravnatelju za poboljšanje uvjeta rada Gimnazije
  • upoznaje ravnatelja sa svojim prijedlozima i stavovima o pitanjima iz svoje nadležnosti
  • daje sugestije za utvrđivanje specifičnih programskih sadržaja
  • daje sugestije za izmjene i dopune programa rada Gimnazije, koji se odnosi na društveni život i slobodne aktivnosti učenika
  • potiče kolektivni rad i razne oblike organiziranja učenika (sekcije, izvannastavne aktivnosti)
  • poduzima mjere i aktivnosti na razvijanju prijateljskih odnosa i organiziranju odgojno-obrazovno rada u Gimnaziji
  • predlaže učenike za pohvale i nagrade
  • daje mišljenje o prijedlozima za izricanje odgojno-disciplinskih mjera
  • ostvaruje suradnju s učenicima drugih škola radi razmjene iskustava rada i života u Gimnaziji.